Serbsku Łužycu dožywjeś

Z gólami wobrosćone górki se ako nanizane na horiconśe śěgaju. Groble a rěcki chwataju we směrje dalokego mórja. Na płodnych pólach se zgromaźe wokoło wusokich cerkwinskich tormow města a jsy z cerwjenymi kšywami. Dalej na połnoc pśeměnijo se wobraz do bomowateje a z tšugami rozkuskowaneje krajiny  - do Błotow. Wšo to jo serbske. Sta lěta dłujko su how Serby žywe na wjele městnach wót českeje granice až do Bramborskeje. Toś ten mały słowjański lud jo sebje w běgu lětstotkow swóju rěc, swóje spiwy, swóju kulturu a nałogi wuchował. Pśiźćo z nami sobu na drogowanje do domownje Serbow we Łužycy na pódzajtšu Nimskeje, ceło w bliskosći  słowjańskich susedow Českeje a Pólskeje.

Medije

Nałogi & tradicije

Kulinariske

Kulinariske Icon

Wulěty z kólasom

Póznawajśo a wuzgónjujśo na za cełu familiju se góźecych wulětach z kólasom naš region. Póžywajśo daloke krajiny, historiske a bajkojte městna, wutšobnu góspodliwosć, kulturu, žywjeńsku radosć a snaź teke na dožywjenjach połny dowol.
mehr erfahren

Zajmnostki

W našej domowni njamóžośo jano wjelgin rědnje pěšy abo pó kólasu drogowaś, how namakajośo teke rědne zajmnostki Łužyce. W jich bliskosći jo zawěsće teke rědna kafejownja, w kótarejž móžośo pó rozbuźecej turje derje wótpócywaś.
mehr erfahren

Stawizny Serbow

Hello world!

Mehr erfahren

Relevante Webseiten

Skip to content